46-0374-16_J1ªInst-Instr_nº1_(Civil)-ESTELLA_(EstellaLizarra)0001352017-SENTENCIA_ESTIMATORIA